Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodniczący Komisji Ładu Przestrzennegoi Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 19 maja 2020 r. (wtorek) o godz. 17:00, w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 81/1 z obr, 06-08, położonej przy ul. Warszawskiej w Milanówku,
  2. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Milanówka nalata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku,
  3. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2020r.,
  4. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Turczynek A” w Milanówku.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennegoi Ochrony Środowiska
Jaromir Chojecki


Zobacz również:

Udostępnij na: