Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 5 maja 2020r. (wtorek) o godz. 18:00 w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie skarg i wniosków mieszkańców:
  1. wniosek Pana(…) z dnia 27.02.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 27.02.2020 r. zarejestrowana pod numerem 02244.2020) w sprawie wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (syg. akt IV SA/Wa 634/18) przez Radę Miasta Milanówka;
  2. wniosek Pana (…) z dnia 02.03.2020 r. (data wypływu do Urzędu Miasta 02.03.2020 r. zarejestrowana pod numerem 02345.2019) w sprawie każdorazowego wprowadzenia do porządku obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pkt. Sprawy różne;
  3. wniosek mieszkańców ulicy Pewnej (…) z dnia 10.03.2020 r. (data wypływu do Urzędu Miasta 10.03.2020 r. zarejestrowany pod numerem 02782.2019) w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej w ulicy Pewnej;
  4. Rozpatrzenie petycji Koalicji Polska Wolna od 5G (…) z dnia 23.03.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 23.03.2020 r. zarejestrowanej pod numerem 7658.2019) w sprawie podjęcia przez Radę Miasta uchwały dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.
 3. Rozpatrzenie petycji Koalicji Polska Wolna od 5G (…) z dnia 23.03.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 23.03.2020 r. zarejestrowanej pod numerem 7658.2019) w sprawie podjęcia przez Radę Miasta uchwały dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Piotr Napłoszek

Udostępnij na: