Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w budynku “B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie skarg i wniosków mieszkańców:
  1. skarga radnej Janiny Moławy z dnia 02.12.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 02.12.2019 r. zarejestrowana pod numerem 14167.2019) na bezczynność Burmistrza Miasta Milanówka w zakresie rozpatrywania interpelacji i zapytań radnych;
  2. skarga Pana burmistrza z dnia 23.12.2019 r. (data wpływu do biura Rady dnia 23.12.2019 r. zarejestrowana pod numerem 7453.2019) na radnego Piotra Napłoszka.
  3. skarga Pana(…) z dnia 17.12.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 20.01.2020 r. zarejestrowana pod numerem 00690.2020) przesłana za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego przy piśmie numer WI-III.1410.1.2020 z dnia 16.01.2020 r. na działalność Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca nienależytego wykonywania powierzonych zadań;
  4. skarga radnej Janiny Moławy z dnia 5.02.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 07.02.2020 r. zarejestrowana pod numerem 01487.2020) na bezczynność Burmistrza Miasta Milanówka w zakresie braku udzielenia odpowiedzi na interpelację radnego.
  5. skarga Pani(…) z dnia 09.02.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 09.02.2020 r. zarejestrowana pod numerem 01500.2020) na Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie wprowadzenia w błąd Rady Miasta Milanówka w zakresie faktu posiadania dokumentów.
  6. wniosek Stowarzyszenia Pamięci Rodzinnej (…) z dnia 07.01.2020 r. (data wypływu do Urzędu Miasta 07.01.2020 r. zarejestrowany pod numerem 00121.2019) w sprawie trwałego upamiętnienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Milanówku;
  7. wniosek Pana (…) z dnia 17.02.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 17.02.2020 r. zarejestrowany pod numerem 01805.2020) w sprawie ustalenia spotkań z Mieszkańcami Milanówka w ramach dyżurów Radych Miasta Milanówka;
 3. Rozpatrzenie petycji:
  1. Mieszkańców Północnej części Milanówka z dnia 2.11.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 05.12.2019 r. zarejestrowanej pod numerem 14371.2019) w sprawie rozwiązania problemów związanych z komunikacją autobusową;
  2. Integracyjnej Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 18 z dnia 23.01.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 24.01.2020 zarejestrowanej pod numerem 00907.2020) w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Spacerowej 3, na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Wielki Kąt.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Piotr Napłoszek

Udostępnij na: