Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 15:30 w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
    1. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029;
    2. budżetu miasta Milanówka na 2020 r.

Przewodniczący Komisji Edukacji
Kamil Bialik


Zobacz również:

Udostępnij na: