Herb Rady Miasta Milanówka

Informuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 17:00, w budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
    1. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029;
    2. budżetu miasta Milanówka na 2020 r.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Jaromir Chojecki


Zobacz również:

Udostępnij na: