Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 13:00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:
    1. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029;
    2. Budżetu miasta Milanówka na 2020 r.

Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu
Karolina Białecka


Zobacz również:

Udostępnij na: