Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 17:00 w budynku “B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie skarg i wniosków mieszkańców:
  1. skarga Pani(…) z dnia 29.09.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 29.09.2019 r. zarejestrowana pod numerem 10753.2019) na działalność Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca prowadzonej korespondencji znak sprawy GN.680.58.2019.PO;
  2. skarga Pana (…) z dnia 04.11.2019 r. (data wypływu do Urzędu Miasta 04.11.2019 r. zarejestrowana pod numerem 12900.2019) na działalność Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca ulicy Bocianiej;
  3. skarga Pana(…) z dnia 06.11.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 29.09.2019 r. zarejestrowana pod numerem 13160.2019) na działalność Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca nienależytego wykonywania powierzonych zadań;
  4. wniosek Państwa z dnia 14.11.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 14.11.2019 r. zarejestrowana pod numerem 13369.2019) w sprawie niezwłocznego wykonania wyroku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2019 r.;
 3. Rozpatrzenie petycji Pana (…) z dnia 26 sierpnia 2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 26.08.2019 zarejestrowanej pod numerem 09301.2019) w sprawie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Piotr Napłoszek

Udostępnij na: