Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu wspólnego posiedzenia Komisji branżowych Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17:30, w budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:
    1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020 – 2029;
    2. budżetu miasta Milanówka na 2020 r.;
  3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji
Jolanta Nowakowska


Zobacz również:

Udostępnij na: