Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 5 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00, w budynku “B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie protokołów z przeprowadzonych kontroli w Urzędzie Miasta Milanówka i jednostkach Urzędu Miasta.
  3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Wiśniewski

Udostępnij na: