Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 19 czerwca (środa) 2019 r. o godz. 16:00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2018 r.
  3. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
    1. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Milanówka za rok 2018
    2. ustalenia kierunków działania organu wykonawczego w 2019 r.
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
Hubert Jarek

 

Udostępnij na: