Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 19 czerwca  2019 r. (środa) o godz. 18:00, w budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Opinia Komisji dotycząca wykonania budżetu za 2018 rok;
  3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania organu wykonawczego w 2019 r.
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Jaromir Chojecki

Udostępnij na: