Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu miasta Milanówka za 2018 r.
 3. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu miasta Milanówka na 2019 r.;
  2. zmiany ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego;
  3. wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Milanówek od dnia 1 sierpnia 2019 r. oraz wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso;
  4. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 67 z obrębu 06-19 przy ul. Kasztanowej w Milanówku;
  5. zmiany Uchwały Nr 452/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Milanówek lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg;
  6. ustanowienia kierunków działania organu wykonawczego w 2019 r.
 4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji
Jolanta Nowakowska

Zobacz również:

Udostępnij na: