Herb Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenia ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 16:00, w budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Opinia komisji dotycząca wykonania budżetu za 2018 r.;
  3. Informacja dotycząca kładki przy ulicy Kaprys;
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Praworządności
i Bezpieczeństwa Publicznego
Jakub Piotrowski

Udostępnij na: