Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 17:00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Opinia komisji dotycząca wykonania budżetu za 2018 r.;
  3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych w roku 2019 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Milanówka;
  4. Podsumowanie Festiwalu Otwarte Ogrody;
  5. Podsumowanie konsultacji społecznych koncepcji rozwoju kultury w zakresie infrastruktury i funkcjonalności przestrzeni proponowanych na prowadzenie działalności kulturalnej oraz omówienie kierunków rozwoju kultury w zakresie infrastruktury, a także informacja dotycząca postępu prac związanych z rozbiórką Teatru Letniego;
  6. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu
Karolina Białecka

Udostępnij na: