Logo Centrum Usług Społecznych

Rekrutacja do projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek. Edycja 2”. 

Milanowski Klub Seniora, działający w ramach Centrum Usług Społecznych
w Milanówku rozpoczął rekrutację do projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek. Edycja 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi Priorytetowej 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Uczestnikiem projektu mogą być:

 • Osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
 • osoby w wieku poprodukcyjnym tj. powyżej 60 r.ż. w przypadku kobiet
  i 65 r.ż. w przypadku mężczyzn, które zakończyły swoją aktywność zawodową
  i zamieszkują teren gminy Milanówek,
 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniających co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w tym osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2021 do 31 grudnia 2023 roku. Działania projektowe rozpoczynają się 1 października 2021 roku i będą realizowane w dwóch lokalizacjach:

 • Klub Seniora filia I - ul. Krakowska 11a, 05-822 Milanówek,
 • Klub Seniora filia II – ul. Królewska 64a, Milanówek.

Dla beneficjentów projektu zaplanowano następujący program wsparcia:

 • Aktywny Senior – zajęcia ruchowe w ramach Centrum Ruchu Seniora (zdrowy kręgosłup, joga, pilates, taniec) ,
 • Nowoczesny Senior – zajęcia edukacyjne z języka angielskiego, francuskiego, zajęcia psychologiczne (trening pamięci),
 • Cykl spotkań z przedstawicielami służ bezpieczeństwa i zdrowia,
 • Cykl spotkań „Senior ze stylem”, w ramach których zostaną poprowadzone warsztaty
  z wizażu, kosmetologii i fryzjerstwa,
 • Męska Szopa – miejsce przeznaczone miłośnikom majsterkowania, wyposażone
  w niezbędne narzędzia oraz sprzęty, dzięki którym uczestnicy będą mogli przerabiać, naprawiać, tworzyć nowe przedmioty z drewna i innych materiałów.

Dokumentacja zgłoszeniowa dostępna będzie w siedzibach i na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych w Milanówku https://milanowek.naszops.pl/n,milanowskie-centrum-uslug-spolecznych.

Zapisu można dokonać osobiście w siedzibie Klubu Seniora „Męska Szopa” ul. Inżynierska 3a, Milanówek w poniedziałki, wtorki oraz czwartki w godzinach 9:00-13:00 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

MILANOWSKI KLUB SENIORA

Ważne telefony

Klub Seniora

ul. Królewska 64a, 05-822 Milanówek

 

Marta Goławska

Animator Klubu Seniora

Tel. 506 796 872

poniedziałek – piątek

09:00 – 13:00

Biuro projektu

Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek – edycja 2

ul. Krakowska 11 a, 05-822 Milanówek

 

Patrycja Wyrwicka

Koordynator projektu

Tel. 506 796 872

poniedziałek – piątek

08:30 – 16:00

 

Emila Grabarek

Asystent Koordynatora projektu

Tel. 506 796 872

wtorek – piątek

12:00 – 13:00

Projekt Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek Edycja 2I współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 2020

logo mazowsze fundusz regionalny

 Plakat.Rekrutacja do RUS2

 

Udostępnij na: