Logo Ośrodka Pomocy Społecznej

E-usługi w Milanówku zyskały nową jakość! Jako drugie miasto w Polsce, Milanówek utworzył dwa punkty diagnostyczne dla mieszkańców Milanówka, a w szczególności dla milanowskich Seniorów.

Miejsca powstały w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt od 2019 roku realizuje e-usługi w postaci bransoletek życia dla mieszkańców Milanówka. Chcąc jak najlepiej zadbać o zdrowie jak mieszkańców Milanówka, poszerzyliśmy dla nich swoją ofertę!

Aby skorzystać z jednego z dwóch nowopowstałych punktów diagnostycznych zlokalizowanych w:

  1. Milanowskim Klubie Seniora Krakowianka, ul. Krakowska 11a,
  2. Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 58,

należy wcześniej zapisać się osobiście lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-12.00. Zapisy osobiste przy ul. Krakowskiej 11a – telefonicznie pod numerami: 506797353 lub 506797136, oraz ul. Kościuszki 58 – telefonicznie pod nr telefonu:  22 724 94 69.

Oferujemy możliwość sprawdzenia bieżącego stanu zdrowia poprzez wykonanie następujących badań:

  1. EKG,
  2. Badanie saturacji i pulsu,
  3. Temperatura ciała,
  4. Waga,
  5. Wartość ciśnienia tętniczego,
  6. Ryzyko uzależnienia od alkoholu,
  7. Ryzyko uzależnienia od nikotyny.

Otrzymane wyniki badań wraz z opisem EKG będą wręczane uczestnikowi w ciągu 10 minut. Cała wizyta będzie trwać około 15 minut!

Dodatkowo, w ramach świadczonej usługi, w ww. punktach diagnostycznych, dwa razy w roku będzie można skorzystać z wideo-porady lekarskiej, prowadzonej na żywo. Badania przeprowadzają przeszkoleni pracownicy.

Drodzy Mieszkańcy pamiętajmy, że zdrowie nasze często bywa stanem ulotnym. Dlatego też, aby je zachować, należy stosować prewencję. Korzystając z punktu diagnostycznego  zapobiegamy chorobom poprzez ich wczesne wykrywanie. 

Zapraszamy zatem do skorzystania z usługi, która jest całkowicie bezpłatna.

Krystyna Kott

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej


 Punkt diagnostyczny w OPS

Punkt diagnostyczny w OPS

Punkt diagnostyczny w OPS - ankieta


Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek" realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX-Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych.

loga fe rp mazov ue

Udostępnij na: