Logo Milanowskiej Szkoły Aktywnego Seniora

Epidemia Covid-19 nie zatrzymała działań Ośrodka Pomocy Społecznej realizowanych w ramach projektu socjalnego pn. Milanowska Szkoła Aktywnego Seniora. Po zniesieniu krajowej kwarantanny znów zaczęliśmy działać. Oczywiście z głową i w reżimie sanitarnym!

Po opracowaniu i wdrożeniu procedur bezpieczeństwa wznowiliśmy ćwiczenia gimnastyczno-korekcyjne, prowadzone przez naszą instruktorkę Panią Renatę Wiśniewską. Seniorzy, podzieleni na sześć sześcioosobowych stałych zespołów, spotykają się trzy razy w tygodniu w Klubie Seniora przy ulicy Piłsudskiego 33 zgodnie z poniższym harmonogramem.

Harmonogram zajęć w Milanowskiej Szkole Aktywnego Seniora

Poniedziałek

Wtorek

Czwartek

08:00 – 08:45

08:00 – 08:40

08:00-09:00

15 minut przerwy

15 minut przerwy

15 minut przerwy

09:00-09:45

09:00 - 09:45

09:00-09:45

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu: Marta Goławska - tel. 506 796 872


Milanowska Szkoła Aktywności Seniora - 1

Milanowska Szkoła Aktywności Seniora - 2

Udostępnij na: