logo umm

Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety anonimowej dotyczącej działalności organizacji pozarządowych w Milanówku w 2022 r.

Wyniki ankiety zostaną wykorzystane przy opracowaniu Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi za rok 2022 oraz przygotowaniu Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

Ankieta będzie aktywna do dnia 31 marca do godz. 24.00.

Udostępnij na: