11 stycznia milanowskie organizacje pozarządowe kolejny raz spotkały się w Centrum Usług Społecznych przy ul. Sosnowej 1C. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele CUS, Urzędu Miasta Milanówka oraz przedstawiciele aktywnych NGO-sów. 

Tematem spotkania było przedstawienie informacji o planowanych na najbliższy rok Otwartych Konkursach Ofert oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy wszystkimi instytucjami. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność i aktywność.

Mamy nadzieję, że nawiązane nowe kontakty zaowocują wspólnymi inicjatywami na rzecz społeczności milanowskiej. 

Przypominamy, że do 27 stycznia można składać oferty na prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej w 2023 r.


Spotkanie z milanowskimi NGO

Spotkanie z milanowskimi NGO

 Spotkanie z milanowskimi NGO

Udostępnij na: