Czekamy na zgłoszenia - Mazowiecka Lady D & Mazowiecki Gentleman D

Wyjątkowe osobowości – kobiety i mężczyźni z niepełnosprawnościami, których działalność zachwyca i inspiruje – właśnie takie osoby mogą starać się o tytuły Mazowieckiej Lady D. i Mazowieckiego Gentelmana D. Wyróżnienie można otrzymać w konkursie organizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Czas na zgłoszenia jest do 30 kwietnia 2023 r.

Tytuł Lady D. jest skrótem angielskiego wyrażenia Lady Disabled (Dama Niepełnosprawna). Sam konkurs zainicjowany był w 2002 roku w Katowicach przez Marka Plurę – senatora X kadencji, polskiego polityka, psychoterapeutę, a przede wszystkim działacza społecznego. Nazwa oraz patron pozostały przeniesione na grunt Mazowsza za zgodą organizatorów konkursu i rodziny Krystyny Bochenek – długoletniej przewodniczącej kapituły konkursu.

– To dla nas bardzo ważne wydarzenie. Chcemy uhonorować tych wszystkich, którzy działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wszyscy, biorący udział w konkursie swoim życiem pokazują, jak nadać mu sens w obliczu trudności. Mogą być pięknym przykładem, jak te trudności przezwyciężać i jak budować najważniejsze wartości – mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Bez względu na płeć

Tegoroczna edycja „Mazowieckiej Lady D. im. Krystyny Bochenek” jest czwartą z kolei organizowaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – jednostki samorządu województwa mazowieckiego.

– Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkie panie, które mimo trudności życiowych przełamują bariery swojej niepełnosprawności, co więcej – potrafią działać na rzecz innych – mówi Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, który objął konkursy swoim honorowym patronatem.

Dwa lata temu podczas gali pojawiła się koncepcja rozszerzenia formuły o tytuł dla mężczyzn z niepełnosprawnościami. W tym roku po raz drugi również mężczyźni mogą ubiegać się o ten tytuł.

–  W ubiegłym roku odbyła się pierwsza gala „Mazowiecki Gentleman D.”. Mamy dużą satysfakcję, że udało się zrealizować pomysł, który powstał w 2021 roku. Pierwsza edycja konkursu cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród mężczyzn, co daje nam wielką satysfakcję z organizacji takiego wydarzenia. Wszyscy mężczyźni to niezwykle inspirujące osoby, które bez większego problemu realizują się w życiu prywatnym, zawodowym i społecznym. Mam wielką nadzieję, że kolejna edycja również będzie cieszyć się takim odzewem – powiedział Artur Świercz, pełnomocnik zarządu województwa mazowieckiego ds. osób z niepełnosprawnościami.

Przełamywanie barier, ale też wspieranie

Od początku mazowiecka edycja konkursu miała pięć kategorii przeniesionych ze śląskiego wzorca, ale też od pierwszej edycji wyróżniała ją dodatkowa kategoria. Tytuł „Mazowieckiej Lady D.” mogły też otrzymać kobiety działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Gdy rozszerzano formułę o tytuł „Mazowieckiego Gentlemana D.” – mężczyźni mogli startować w tych samych sześciu kategoriach, co kobiety.

– Czwarta edycja konkursu Mazowiecka Lady D. i druga Mazowiecki Gentleman D. – kontynuujemy to, co jest dobre, bo to bardzo ważny konkurs. Za każdym razem jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego, co prezentują sobą kandydatki i kandydaci. Mamy poczucie, że dzięki naszemu konkursowi jeszcze większe grono osób może poznać tak wyjątkowe osobowości – powiedział Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Dotychczas uhonorowano już w ten sposób 16 kobiet i 5 mężczyzn. Wśród nich są m.in. osoby znane szerszemu gronu – jak nieżyjąca już twórczyni DuftArtu Justyna Neyman, sportsmenka Justyna Kozdryk, poetka Anna Bojanowska, twórca perkusista Włodzimierz „VLodi” Tafel czy twórca Radia 7 Piotr Ploch, ale też wiele osób, które dzięki konkursowi zaistniały w świadomości mieszkańców województwa, a których postawy życiowe są inspiracją dla innych osób.

Kategorie

Niezależnie od tego, czy ktoś ubiega się o tytuł Mazowieckiej Lady D. czy Mazowieckiego Gentlemana D., kandydatury można zgłaszać w sześciu kategoriach. Pięć z nich skierowanych jest do osób z niepełnosprawnościami: „Dobry start” (skierowana do osób w wieku od 15 do 26 lat, wyróżniających się w różnych obszarach), „Kultura i Sztuka”„Sport”„Życie Społeczne” (dla osób z niepełnosprawnościami działających na rzecz społeczności lokalnych i ich mieszkańców np. w organizacjach pozarządowych lub instytucjach), „Życie Zawodowe” (dla osób z niepełnosprawnościami pracujących zawodowo, w tym na rzecz osób wykluczonych). Ostatnia kategoria w obu konkursach – „Przyjaciółka Osób z Niepełnosprawnościami” i adekwatnie „Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami” – skierowane są do osób pełnosprawnych, które podejmują działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia do udziału w konkursie można wysyłać do 30 kwietnia 2023 r. Przyjmowane są wyłącznie na wypełnionym formularzu konkursowym, który dostępny jest na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Mazowiecka Lady D. – zgłoszenie” lub „Mazowiecki Gentleman D. – zgłoszenie” osobiście lub pocztą tradycyjną do siedziby MCPS w Warszawie (ul. Grzybowska 80/82 w Warszawie). Więcej szczegółów – w tym regulamin obu konkursów dostępne są pod adresami: 


 Źródło: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej: Wybierzmy Mazowiecką Lady D. i Mazowieckiego Gentlemana D.

Udostępnij na: