logo cus

 Centrum Usług Społecznych zaprasza mieszkańców Gminy Milanówek do skorzystania z bezpłatnej rehabilitacji w gabinecie.

Zapisy realizowane będą od 08.03.2023r. pod numerem telefonu (22) 551 92 01 lub osobiście ul. Sosnowa 1c, Milanówek, codziennie od poniedziałku ( środa dzień wewnętrzny) do piątku w godzinach 8.00 -16.00.

Konieczne jest posiadanie skierowania od lekarza specjalisty.

Działanie „Przygotowanie i przeprowadzenie świadczeń́ opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej w gabinecie dla dorosłych Mieszkańców Milanówka” -  realizowane w ramach projektu pn. „Milanowskie Centrum Usług Społecznych”.


 loga fe rp ue

Projekt „Milanowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020

Udostępnij na: