logo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

W dniu 25.05.2022 r. określono, że w części woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia w 2022 r. przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10. Prognozowane ryzyko obejmuje powiat żyrardowski i powiat grodziski, 

Przewidywany czas trwania ryzyka: od dnia 25.05.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Przyczyny: emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 

Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ w Żyrardowie przy ul. Roosevelta 2 (MzZyraRoosev), za okres od 01.01.2022 r. do 24.05.2022 r., wskazuje na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) na terenie: powiatu żyrardowskiego i powiatu grodziskiego w roku 2022.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10: ok. 173 tys. osób

Zalecane środki ostrożności:

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. 

Zaleca się również: 

  • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, 
  • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego

Wrażliwe grupy ludności

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), 
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), 
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, 
  • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy 

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. 

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie.

Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń 

Zakres działań: Działania określone przez Zarząd Województwa w programie ochrony powietrza dostępnym pod adresem: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/9595

Udostępnij na: