Logo Centrum Usług Społecznych

Milanowskie Punkty diagnostyczne uzyskały uznanie innowacyjności wśród wdrażanych systemów telemedycznych dedykowanych Społecznościom lokalnym w zakresie profilaktyki zdrowia. Przypominamy zatem, iż od wisony tego roku zachęcaliśmy Mieszkańców Milanówka do diagnostyki swojego zdrowia w ramach realizowanych w Milanówku E-usług.

Jako drugie miasto w Polsce, Milanówek utworzył dwa punkty diagnostyczne, które mieszczą się w Milanowskim Klubie Seniora Krakowianka przy ul. Krakowskiej 11a oraz w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Centrum Usług Społecznych, ul. Kościuszki 58. Aby skorzystać z badania należy zapisać się osobiście lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00–12.00 przy ul. Krakowskiej 11a – numer telefonu 506797353 lub 506797136 oraz przy ul. Kościuszki 58 – pod nr telefonu:  22 724 94 69. W naszych Punktach oferujemy możliwość sprawdzenia bieżącego stanu zdrowia poprzez wykonanie następujących badań:

  1. EKG,
  2. Badanie saturacji i pulsu,
  3. Temperatura ciała,
  4. Waga,
  5. Wartość ciśnienia tętniczego,
  6. Ryzyko uzależnienia od alkoholu,
  7. Ryzyko uzależnienia od nikotyny.

Otrzymane wyniki badań wraz z opisem EKG są wręczane badanemu w ciągu 10-15 minut. Cała wizyta trwa około 15 minut! Dodatkowo, w ramach świadczonej usługi, w ww. punktach diagnostycznych, dwa razy w roku można skorzystać z wideo-porady lekarskiej, prowadzonej na żywo. Badania przeprowadzają przeszkoleni pracownicy.

Drodzy Mieszkańcy, pamiętajmy, że zdrowie nasze jest bardzo cenne i zasługuje na ciągłą uwagę. Aby je zachować, należy stosować prewencję, korzystając chociażby z profilaktyki diagnostycznej. Zapobiegajmy chorobom poprzez ich wczesne wykrywanie, tym bardziej że usługa diagnostyczna dla mieszkańca Milanówka jest nieodpłatna.

Zatem badajmy się! Zapraszamy!

Krystyna Kott, Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Milanówku.


 Statuetka i certyfikat dla CUS

Udostępnij na: