Logo Ośrodka Pomocy Społecznej

Szanowni Mieszkańcy, Oficyna  Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku realizuje „Diagnozę potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych w mieście Milanówek”, na potrzeby realizacji projektu  polegającego na utworzeniu „Milanowskiego Centrum Usług Społecznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

W związku z tym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udział w realizowanej diagnozie służącej określeniu potrzeb i oczekiwań Państwa w zakresie możliwości dostępu do różnych usług społecznych.

Doceniając mądrość społeczną oraz Państwa wiedzę, zachęcamy do uzupełnienia anonimowej ankiety (znajdującej się w poniższym linku), która posłuży określeniu potrzeb i potencjału milanowskiej społeczności. Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy Milanówka mają możliwość wypełnić anonimową ankietę bezpiecznie w swoim domu. 

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie w budowanie nowej jakości życia dla naszej milanowskiej społeczności.

Z wyrazami szacunku,

Krystyna Kott, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku

Link do ankiety


Loga - Fundusze Europejskie - Rzeczpospolita Polska - Unia EuropejskaProjekt „Milanowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014–2020. Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Udostępnij na: