Logo Ośrodka Pomocy Społecznej w MilanówkuW dniach 4 listopada (poniedziałek) o godz. 17:00 w Klubie Seniora przy ul. Krakowskiej 11a w Milanówku oraz 18 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 17:00 w Klubie Seniora  przy ul. Piłsudskiego 33 w Milanówku odbędą się warsztaty : pt. „NIE! Dla przemocy wobec kobiet” - warsztat dla kobiet.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane dorosłe, młodsze i starsze, mieszkanki Milanówka do udziału w bezpłatnych warsztatach. Wstęp wolny!

Uczestniczki warsztatu:

  • dowiedzą się czym jest przemoc, jakie są formy przemocy, jak ją rozpoznawać, jakie sygnały i czynniki mogą świadczyć o potencjalnym ryzyku pojawienia się przemocy w relacji,
  • zdobędą wiedzę na temat mechanizmów psychologicznych towarzyszących zjawisku przemocy, sposobów radzenia sobie z przemocą (instytucjonalnych oraz osobistych),
  • dowiedzą się jakie konsekwencje doświadczania przemocy w rodzinie ponosi – ofiara – portret psychologiczny ofiary,
  • uświadomią sobie jakie występują osobiste postawy wobec przemocy w rodzinie – stereotypy, uprzedzenia, przekonania,
  • dowiedzą się czym jest przemoc wobec kobiet starszych i niepełnosprawnych – szczególne potrzeby w obszarze bezpieczeństwa osobistego,
  • poszukają swoich zasobów i możliwości budujących Twoją MOC osobistą i wspólnie  z innymi uczestniczkami zastanowią się nad korzystnymi dla siebie strategiami radzenia sobie w trudnych sytuacjach obecnie i/lub na przyszłość,
  • zapoznają się z możliwością pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie, etapami pomagania.

Warsztaty poprowadzi: płk mgr Anna Osowska-Rembecka.

 

Udostępnij na: