Środowiskowy Klub Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin, działający w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku zaprasza dzieci w wieku 6 - 15 lat do swoich placówek przy ulicy Szkolnej 12 w godzinach 10:00-18:00 i Na Skraju 2 w godzinach 14:00-18:00 w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

W ramach swojej działalności oferuje pomoc przy odrabianiu lekcji oraz kreatywne spędzanie wolnego czasu podczas gier edukacyjnych, zajęć plastycznych i warsztatów sportowych.

Typ zajęć

Terminy

Miejsce

Koszt

Organizator

Trening Umiejętności Społecznych

(kształtowanie osobowości dziecka
i wspieranie jego rozwoju; wzrost umiejętności radzenia sobie
z problemami
i sytuacjami życia codziennego)

02.04.2019-30.04.2019

Zajęcia odbywają się
we wtorki
w godz.
1430-1530.

Szczegółowy grafik zajęć dostępny u wychowawców świetlicy.

ul. Szkolna 12

bezpłatne

Środowiskowy Klub Wsparcia dla Dzieci
i ich Rodzin
w Milanówku

Sportowy „Promyk”

(poprawa sprawności fizycznej, zajęcia ogólnorozwojowe
i korekcyjne, techniki samoobrony, uczenie samodyscypliny, zwiększenie świadomości grawitacyjnej w szczególności u dzieci ze zdiagnozowanym ADHD)

18.03. 2019 –

30.11.2019

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, w godz. 1430-1630

ul. Szkolna 12

ul. Na Skraju 2

bezpłatne

Środowiskowy Klub Wsparcia dla Dzieci
i ich Rodzin
w Milanówku

Trening Krytycznego Czytania

(wykształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, zapamiętania tekstu, selekcjonowanie informacji i umiejętności opracowania tekstu)

październik 2018

czerwiec.2019

Zajęcia będą odbywać się w każdą środę

w godzinach 16:00-18:00.

Szczegółowy grafik dostępny u wychowawców

świetlicy.

ul. Szkolna 12

bezpłatne

Środowiskowy Klub Wsparcia dla Dzieci
i ich Rodzin
w Milanówku

Akademia Gotowania

(wykształcenie umiejętności kulinarnych oraz zwiększenie świadomości o wpływie dobrych nawyków żywieniowych na jakość życia i funkcjonowania organizmu)

czerwiec - lipiec 2019

ul. Szkolna 12/ ul. Na Skraju 2

bezpłatne

Środowiskowy Klub Wsparcia dla Dzieci
i ich Rodzin
w Milanówku

Półkolonie wakacyjne:

  1. zajęcia stacjonarne
  2. wycieczki autokarowe
  3. współpraca
    z Biblioteką Miejską, Klubokawiarnią Stare Kino, „Kurnik” Wylęgarnią Kultury, Milanowskim Centrum Kultury,  

lipiec 2019

ul. Szkolna 12/ ul. Na Skraju 2

bezpłatne

Środowiskowy Klub Wsparcia dla Dzieci
i ich Rodzin
w Milanówku

Rodziców, chcących zapisać dzieci do placówki, zapraszamy do osobistego
lub telefonicznego kontaktu:

  1. Szkolna 12, w godzinach: 10:00-18:00 tel. 782 280 106
  2. Na Skraju 2, w godzinach: 14:00-18:00 tel. 22 724 72 00

Milanowski Promyk

Udostępnij na: