Herb Miasta MilanówkaOd dnia 25 lutego 2019 r. przychodnia BIOVENA rozpoczęła zapisy na zabiegi rehabilitacyjne.

Zapisu można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Usługi z zakresu rehabilitacji leczniczej będą świadczone w siedzibie przychodni przy ul. Mickiewicza 1 w Milanówku do 20 grudnia 2019 r. od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych) w następujących godzinach:

PONIEDZIAŁEK

12:00-18:00

WTOREK-PIĄTEK

10:00-16:00

Do skorzystania z bezpłatnych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej uprawniony będzie każdy mieszkaniec Milanówka, który:

  • rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim, ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Milanówka,
  • nie korzystał z rehabilitacji finansowanej przez Gminę Milanówek w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
  • posiada skierowanie lekarskie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na zabiegi rehabilitacyjne (nie będą honorowane skierowania tzw. „prywatne”)

 – według kolejności zgłoszeń i w granicach wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Mieszkańcy Milanówka, którzy chcą skorzystać z bezpłatnych zabiegów z zakresu rehabilitacji leczniczej, muszą dokonać osobistego zapisu w przychodni BIOVENA.

MIESZKANIEC KTÓRY CHCE ZAPISAĆ SIĘ NA ZABIEGI POWINIEN DOSTARCZYĆ DO PRZYCHODNI BIOVENA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

  1. skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na zabiegi rehabilitacyjne (nie będą honorowane skierowania tzw. „prywatne”);
  2. kopię pierwszej strony zeznania podatkowego za 2018
    [W okresie rozliczeń PITów tj. styczeń-kwiecień 2019 r. - honoruje się PIT za 2017 r.].

W przypadku, gdy osoba, która ubiega się o zapis na zabiegi rehabilitacyjne jest emerytem lub rencistą, zobowiązana jest przedstawić „PIT- 40A” wystawiony i przesłany przez organ wydający emeryturę (ZUS lub KRUS). Natomiast jeśli emeryt uzyskuje dochód (inny niż rentowy) musi przedłożyć pierwszą stronę zeznania podatkowego złożonego w Urzędzie Skarbowym.

Wszelkich informacji nt. realizacji zabiegów rehabilitacyjnych udziela przychodnia BIOVENA pod nr tel. 22 724 90 90.

Udostępnij na: