logo krus

Informujemy, że w okresie wakacji 2018 roku, KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy, których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej.

Dla OR KRUS w Warszawie przewidziane są dwa turnusy w:

  • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedicu - dla dzieci z chorobami układu ruchu (30.07 - 19.08.2018r.);
  • Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu-Zdroju - dla dzieci z chorobami układu oddechowego (28.06 - 18.07.2018r.).

Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy:

  1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wiosek w pełnym zakresie — ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej jeden rok.
  2. Na turnusy kwalifikowane są dzieci urodzone w latach 2003-2011 (7-151at).
  3. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne posiadają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
  4. Nie ma odpłatności za pobyt i przewóz dziecka.

Podstawą do skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez KRUS na rehabilitację leczniczą... (Dz. U. z 2013r. poz. 860). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu którego pozostaje dziecko. Wzór wniosku wraz załącznikiem dostępny jest w Oddziale/ Placówce Terenowej KRUS lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce zadania-rehabilitacja. Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem zawierającym informację, o stanie zdrowia dziecka oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego wypełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna prosimy przekazywać do Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 225906858.

Termin składania wniosków do Oddziału Rezionalnew do 11.05.2018 r.

Pliki do pobrania:

 

Udostępnij na: