logo ummW dniu 13 listopada 2017 roku, Burmistrz Miasta Milanówka, działając jako organ właścicielski spółki Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. odwołała dotychczasowy skład rady nadzorczej spółki, ponieważ nie wypełniała ona swoich zadań.

Na 2017 rok była zaplanowana realizacja wielu inwestycji, w tym budowy kanalizacji po północnej stronie miasta, obejmującej m. in. ulice Kwiatową, Wąską i Kraszewskiego oraz ulice boczne od Wojska Polskiego. Wymienione inwestycje nie zostały zrealizowane.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w dniu 13 listopada 2017 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Jolantę Barbarę Tarasiuk, Pana Andrzeja Manowskiego oraz Pana Andrzeja Witolda Chordeckiego, a powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Gonta-Grabiec, Panią Dorotę Zbińkowską oraz Pana Marka Ogonowskiego.

Udostępnij na: