uByć bliżej rynku pracy to założenie projektu wspierającego uczniów oraz nauczycieli z 71 mazowieckich szkół, w tym Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 zlokalizowanych na terenie Milanówka. Projekt realizowany w szkołach znajdujących się na terenie Warszawy-Lidera projektu, Grodziska Mazowieckiego, Łomianek, Marek, Milanówka, Otwocka, Nadarzyna, Pruszkowa, Ząbek i Zielonki otrzyma ponad 2,1 mln zł unijnego dofinansowania z RPO WM 2014-2020, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Projekt pn. „Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” o całkowitej wartości 2 381 103,75 zł obejmuje systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach, a także przygotowanie placówek do świadczenia tego typu usług poprzez utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa). Zostaną one wyposażone w pomoce dydaktyczne, fachową literaturę oraz materiały dydaktyczne, wykorzystywane podczas prowadzenia działań doradczo-warsztatowych.

Podjęte będą także działania na rzecz lepszej współpracy rynku pracy ze szkołami objętymi wsparciem. Dodatkowo, wnioskodawca przeprowadzi rozpoznanie rynku pracy oraz będzie promował kształcenie zawodowe, a doradcy edukacyjno-zawodowi będą mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji. Uczniowie biorący udział w projekcie przejdą diagnozę wstępną i rozszerzoną, będą uczestniczyć w warsztatach pt. „Bliżej rynku pracy”, w zajęciach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego rozwijając swoje kompetencje kluczowe i planując karierę zawodową pod okiem specjalistów. Efektem projektu będzie przygotowanie uczniów do przejścia z systemu edukacji na rynek pracy. Projekt przewiduje nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami, a także otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

#MetropoliaDziała

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to inicjatywa, która pozwala na wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiając realizowanie przez Warszawę oraz 39 gmin wspólnych przedsięwzięć finansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej realizowane są m.in. projekty edukacyjne, budowane drogi rowerowe oraz parkingi P+R, a także tworzone miejsca opieki dla dzieci do lat 3. Więcej informacji na www.omw.um.warszawa.pl.

Udostępnij na: