logo umm

Burmistrz Miasta ogłasza nabór uzupełniający do Rady Seniorów.

Przypominamy, członkami Rady mogą być seniorzy zamieszkali na terenie Miasta, zgłoszeni przez:

1) organizacje pozarządowe, do których zadań statutowych należy działalność na rzecz seniorów;

2) grupę co najmniej 25 seniorów, zamieszkałych na terenie Miasta.

Każda organizacja pozarządowa może zgłosić do 2 kandydatów do Rady, a każdy senior zamieszkały na terenie Miasta może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi do Rady. Udzielenie poparcia przez tą samą osobę więcej niż jednemu kandydatowi do Rady skutkuje nieuwzględnieniem głosu poparcia tej osoby przy wszystkich zgłoszonych kandydatach.

Więcej szczegółów znajduje się w Statucie Rady Seniorów, stanowiący Załącznik do Uchwały Nr 114/XV/15 z dnia 22.12.2015 r.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych Seniorów do składania formularzy zgłoszeniowych w Urzędzie Miasta Milanówka (bud. A oraz bud.C) osobiście bądź listownie w terminie do 30.09.2017 r.

Pliki do pobrania:

Udostępnij na: