logo lgdSzanowni Państwo,

w imieniu Pani Prezes Ani Łukasiewicz informuję, że Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” ogłosiło dwa nabory wniosków na projekty, które mogą uzyskać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

 

  • Ogłoszenie 3/2017 na projekty zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i wpisujące się w przedsięwzięcie I.1.1 Wspieranie powstawania nowych i rozwój istniejących innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych. W drodze konkursowej dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące budowę, przebudowę i wyposażenie obiektów należących do podmiotów działających w sferze kultury i lokalnej gospodarki. Link do ogłoszenia.

oraz

  • Ogłoszenie 4/2017 na projekty zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i wpisujące się w przedsięwzięcie I.2.2 Wzmocnienie kapitału społecznego oraz rozwój produktów lokalnych W drodze konkursowej dofinansowanie mogą uzyskać projekty ukierunkowane na rozwój produktów lokalnych. Link do ogłoszenia.

Powstała infrastruktura powinna mieć niekomercyjny charakter, być otwarta i służyć mieszkańcom obszaru LGD. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną w biurze Lokalnej Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” ul. Świerkowa 1 05-807 Podkowa Leśna do 20 września 2017 r. do godz. 15:00.

Biuro LGD udziela informacji oraz wsparcia w przygotowaniu poprawnej dokumentacji aplikacyjnej. Informację można uzyskać na Świerkowej 1 lub telefonicznie w godzinach pracy biura (22)7245890. Więcej informacji na stronie internetowej LGD www.zielonesasiedztwo.pl

Udostępnij na: