Logo Serwis bez barier

Witamy w nowym serwisie internetowym Miasta Milanówka. Nowy serwis umożliwia wygodne korzystanie na urządzeniach mobilnych i został przygotowany z myślą również o niepełnosprawych użytkownikach.

W zakresie dostępności dla osób z dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności serwis został wykonany zgodnie ze standardem WCAG 2.0 i spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526). Serwis przeszedł pozytywnie audyt dostępności przeprowadzony przez Stowarzyszenie Integracja z siedzibą w Warszawie i otrzymał Certyfikat dostosowania serwisu dla osób z niepełnosprawnością. W praktyce oznacza to, że zapewniono w nim m.in. zastosowano w nim odpowiednią jakość czcionki, kontrast, a wszystkie elementy graficzne i pola formularzy zostały odpowiednio opisane. Osoby posługujące się wyłącznie klawiaturą mogą korzystać z wygodnych skrótów klawiszowych, których lista znajduje się na stronie dostępności.

Ze strukturą zawartości serwisu można zapoznać się, korzystając z dynamicznie generowanej mapy strony. Z kolei w dziale Jak załatwić sprawę znajduje się katalog kart usług wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Milanówka.

Duże, choć niewidoczne dla użytkowników z zewnątrz zmiany zaszły od strony administracyjnej. Strona została oparta na jednym z najpopularniejszych, ogólnodostępnych systemów zarządzania treścią, co oznacza korzyści w postaci możliwości aktualizacji, modyfikacji i rozbudowy o nowe funkcjonalności, bez konieczności wykonywania pracochłonnej i uciążliwej operacji migrowania danych.

Dokumenty i informacje zamieszczone w nowym serwisie zostały uzupełnione od dnia 1 stycznia 2017 r. Materiały opublikowane przed tą datą będą wciąż dostępne na archiwalnej stronie miasta, dostępnej pod adresem http://archiwum.milanowek.pl.

Dostęp do usług serwisu

Niektóre funkcjonalności Serwisu wymagają rejestracji swojego profilu, a następnie zalogowania się do systemu Serwisu. Zarejestrowani i zalogowani użytkownicy uzyskują możliwość:

  • przesyłania pytań do Burmistrza w wybranej kategorii za pomocą formularza,
  • dodawania własnych wydarzeń do kalendarza wydarzeń, które zostaną opublikowane po zatwierdzeniu przez administratora strony,
  • oddawania głosów na opinie zamieszczone pod ogłoszeniami o konsultacjach społecznych (o ile w danym ogłoszeniu administrator uaktywnił tę możliwość),
  • przeglądania i zmiany ustawień swojego profilu poprzez menu użytkownika (przycisk Profil w prawym górnym roku okna przeglądarki), w tym:
    • zmiany ustawień subskrypcji newslettera,zmiany nazwy i hasła użytkownika,
    • zmiany ustawień kont powiązanych (profile w serwisach społecznościowych).

Życzymy przyjemnego korzystania!

Udostępnij na: