Urna OrangeSzanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi budowy sieci światłowodowej w Milanówku informujemy, że prace realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem. W większości ulic objętych inwestycją doprowadzona jest sieć światłowodowa. Realizowane są już pierwsze podłączenia bezpośrednio do gospodarstw domowych.

Do końca czerwca 2017 r. podłączonych zostanie ponad 80 budynków w zabudowie jedno- i wielorodzinnej, w sumie ponad 880 gospodarstw domowych będzie mogła korzystać z Internetu 300 Mb/s.

W pierwszej kolejności podłączeni zostaną mieszkańcy jednorodzinnych zabudowań przy ulicach Okólnej i Inżynierskiej oraz mieszkańcy wielorodzinnych zabudowań przy ulicach Dembowskiej, Zachodniej, Wysockiego, Warszawskiej, Sportowej, Okólnej, Na Skraju, Królewskiej, Inżynierskiej i Grudowskiej.

O kolejnych pracach będziemy Państwa informować na bieżąco. Nadal można też składać deklarację przyłączenia do sieci światłowodowej. Szczegóły znajdą Państwo na stronie Miasta w zakładce Internet 300 Mb/s.

Udostępnij na: