W dniu 5 sierpnia 2016 r. Burmistrz Miasta Milanówka podpisała Porozumienie o współpracy z Firmą Orange Polska, w którym obie strony zobowiązały się do podjęcia działań wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury szerokopasmowej jak i upowszechnianie kompetencji cyfrowych mieszkańców Milanówka. Impulsem do nawiązania współpracy była niska jakość świadczonych usług dostępu do sieci przewodowej Internet na terenie Milanówka, biorąc pod uwagę obecne możliwości technologiczne.

W dniu 21 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Milanówka odbyło się uroczyste rozpoczęcie projektu budowy sieci światłowodowej na terenie Milanówka. W spotkaniu udział wzięli: Anna Streżyńska - Minister Cyfryzacji, Piotr Muszyński Wiceprezes Zarządu Orange Polska ds. Strategii i Transformacji, Tomasz Kowal Pełnomocnik Zarządu Orange Polska ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowej, przedstawiciele Firmy Orange Polska oraz Mieszkańcy Milanówka.

Burmistrz Miasta Milanówka i przedstawiciele Firmy Orange przedstawili możliwości jakie daje sieć Światłowodowa, a także odpowiadali na pytania z widowni. W trakcie spotkania odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia, które było oficjalnym rozpoczęciem projektu w Milanówku. Współpraca z Orange daję naszemu Miastu warunki do rozwoju teleinformatycznego, dlatego warto złożyć swoją niezobowiązującą deklarację o chęci podłączenia do sieci światłowodowej.

Przyłącz się do sieci światłowodowej w Milanówku

Udostępnij na: