Logo OPS w Milanówku

Informujemy, że osoby uprawnione do skorzystania ze zniżki ze względu na kryterium dochodowe będące jednocześnie świadczeniobiorcami pomocy społecznej zobowiązane są do przedłożenia na tę okoliczność zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej. Aby uzyskać takie zaświadczenie, należy złożyć w Ośrodku stosowny wniosek.

Osoby pozostające w granicach kryteriów ustawowych z pomocy społecznej, a nie będące świadczeniobiorcami pomocy społecznej, zobowiązane są przedłożyć dokument potwierdzający wysokość dochodu. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku

Więcej informacji:

Udostępnij na: