Gmina Milanówek podpisała umowę o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „EKO-TEATR 2016”

W ramach projektu zostanie zorganizowany przegląd teatrzyków dziecięcych o tematyce ekologicznej. Jego uczestnikami będą dzieci w kategorii szkolno-przedszkolnej. Dzięki pozyskanej dotacji w wysokości do 15 000,00 zł zostaną kupione atrakcyjne nagrody zarówno dla uczestników konkursu, zwycięskich drużyn jak i ich placówek.


EKO-TEATR 2016 dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 15 000,00  zł.

Udostępnij na: