W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” Gmina Milanówek w roku 2023 otrzymała wsparcie finansowe  w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 105.000 zł, wkład własny finansowy Gminy wynosił 26.250 zł, natomiast łączny koszt całkowity zadania to 131.250 zł.

 aktywna tablica zestawienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plakat zbiorczy budzet panstwa aktywna.pdf

Udostępnij na: