Szanowni Mieszkańcy, od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Na złożenie deklaracji dla budynków istniejących wyznaczono termin do dnia 30 czerwca 2022 r.

Deklaracje można złożyć elektronicznie poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl (konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego) lub w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Milanówka (ul. Kościuszki 45 lub ul. Spacerowa 4).


 Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków - ulotka

Udostępnij na: