logo umm

 

Przedstawione przez Burmistrza Miasta Milanówka Piotra Remiszewskiego sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie.

Uchwalony przez Radę Miasta Milanówka budżet został wykonany niemal w 100%.

  • dochody zrealizowano w 97,1%,
  • wydatki w 93%.

W ocenie Składu Orzekającego "opiniowane sprawozdanie spełania wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa i jest dobrym źródłem informacji o wykonaniu budżetu".

Zachęcamy do zapoznania się z opinią RIO i ze sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu:

opinia RIO

sprawozdanie

Udostępnij na: