Herb Miasta Milanówka

Szanowni Mieszkańcy, w związku z licznymi telefonami i pytaniami w sprawie nowego harmonogramu odbioru odpadów informujemy, że obecnie trwają prace nad harmonogramem, który będzie obowiązywał od 1 czerwca 2021 r.

Harmonogram zostanie opublikowany na stronie Urzędu Miasta Milanówka w dniu podpisania nowej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Informujemy, iż obowiązywać będą dotychczasowe zasady harmonogramu. tj. co dwutygodniowy odbiór odpadów zmieszanych, biodegradowalnych oraz tworzyw sztucznych i metali, w dni dla danego rejonu jak dotychczas oraz raz w miesiącu papier i szkło.

W czerwcu odpady odbierane będą w poszczególnych rejonach w następujących terminach:

Rejon 1:

9 i 23  (papier 23, szkło 9)

Rejon 2:

8 i 22 (papier 22, szkło 8)

Rejon 3:

10 i 24 (papier 24, szkło 10)

Rejon 4:

11 i 25 (papier 25, szkło 11)

Rejon 5:

2, 16 i 30 (papier 30, szkło 16)

Rejon 6:

1,15,29 (papier 29, szkło 15)

Rejon 7:

5 (zamiast 3 czerwca!) i 17 ( papier 17, szkło 5)

Rejon 8:

4 i 18 (papier 18, szkło 4)

Rejon 9:

14 i 28 (papier 28, szkoło 14)

Rejon 10:

7 i 21 (papier 21, szkło 7)

Udostępnij na: