Herb Miasta MilanówkaWyniki głosowania i wynik referendum ustalono w dniu 15 czerwca 2020 r.

Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu: 2056

Liczba głosów nieważnych: 17

Liczba głosów ważnych: 2039

Liczba głosów pozytywnych "TAK": 1972

Liczba głosów negatywnych "NIE": 67

Frekwencja: 15,88%

Komisja, w związku z powyższym, na podst. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741), swierdza, że:

  • referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu,
  • Burmistrz Miasta Milanówka nie został odwołany.

Udostępnij na: