Logo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ w Warszawie informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Udostępnij na: