Herb Miasta MilanówkaOśrodek Pomocy Społecznej w Milanówku realizuje projekt socjalny pn. „Sąsiedzie! Otwórz drzwi sąsiadowi!”. Jest projekt wolontarystyczny, którego celem jest rozszerzenie wachlarza pomocy udzielanej potrzebującym bez ponoszenia nakładów finansowych.

Wolontariusze podejmują różne działania społeczne, świadcząc:  pomoc dzieciom i młodzieży w odrabianiu lekcji i nadrabianiu zaległości szkolnych w ośrodku wsparcia oraz w ich środowisku domowym, a także pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym.

Z tymi osobami zostały podpisane porozumienia na wykonywanie świadczeń wolontarystycznych. Realizując ten projekt zauważamy, że wolontariat propaguje na terenie Miasta Milanówka postawy aktywne i integruje społeczność lokalną oraz zmienia wizerunek instytucji pomocy społecznej, która nie jest kojarzona wyłącznie jako „biuro wypłaty zasiłków” osobom najuboższym. Dzięki wolontariuszom rozszerzony został zakres świadczeń oferowanych przez Ośrodek. Stali się oni ważnym uzupełnieniem działań pracownika socjalnego.

W obliczu współczesnego zagrożenia, którym stała się epidemia choroby i zakażenia koronowirusem wolontariat szczególnie zyskuje na swoim znaczeniu. Nie bądźmy zatem obojętni na osoby starsze i niepełnosprawne - słabsze, funkcjonujące w naszym otoczeniu. Zapytajmy o ich zdrowie i potrzeby niezbędne do życia. Może właśnie będą potrzebowały naszej pomocy. Jeżeli sami nie będziemy mogli sprostać ich oczekiwaniom przekażmy informację, że wymagają wsparcia do Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku tel. 22 724 97 92.

Udostępnij na: