Logo Urzędu Statystycznego w Warszawie

Urząd Statystyczny w Warszawie od wielu lat realizuje na terenie województwa mazowieckiego badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny.

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2020 r.:

Badania gospodarstw domowych:

  1. Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych (realizowane przez cały rok, co miesiąc w innych wylosowanych gospodarstwach domowych)
  2. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (realizowane przez cały rok, co miesiąc w innych wylosowanych gospodarstwach domowych)
  3. Badanie Kondycji Gospodarstw Domowych (realizowane przez cały rok, co miesiąc w innych wylosowanych gospodarstwach domowych)
  4. Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach (termin: styczeń, kwiecień, lipiec, październik)
  5. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (termin: kwiecień – maj)
  6. Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności (termin: kwiecień – czerwiec)

Badania gospodarstw rolnych:

  1. Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (termin: styczeń, lipiec)
  2. Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (termin: czerwiec, grudzień)
  3. Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (termin: czerwiec, grudzień)
  4. Powszechny Spis Rolny PSR 2020 (termin: wrzesień, październik, listopad)

Harmonogram badań ankietowych


Więcej informacji:

Udostępnij na: