Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest wyróżnieniem dla małżonków, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Powołano go ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach a do systemu odznaczeń państwowych włączono go ustawą z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.

Procedura nadania medalu rozpoczyna się od osobistego zgłoszenia jubileuszu przez jubilatów. Wnioski ustne i pisemne przyjmowane są w urzędzie stanu cywilnego stosownym do miejsca zamieszkania małżonków. Następnie, przeniesione na odpowiednie druki przekazywane są do wojewody.  Wojewoda w celu sprawdzenia karalności jubilatów kieruje do Krajowego  Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości "Zapytanie o udzilenie informacji o osobie", a potem jako organ wnioskujący przedstawia je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejnym etapem jest wydanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o nadaniu Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Przyznanie odznaczeń, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania wniosku przez wojewodę, trwa kilka miesięcy.

Zainicjonowane procedury o nadanie odznaczenia wieńczy zorganizowana w urzędzie stanu cywilnego w wyznaczonym terminie uroczystość, podczas której burmistrz miasta w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręcza przyznane medale.

Zapraszamy pary małżeńskie, które w 1970 r. zawierały związek małżeński i obchodzą w roku bieżącym 50-tą rocznicę ślubu do zgłaszania się do Urzędu Stanu Cywilnego w Milanówku. Chcąc docenić i wyróżnić Dostojnych Jubilatów podejmiemy działania związane z przyznaniem i wręczeniem odznaczeń.

Udostępnij na: