Herb Miasta MilanówkaZgodnie z Zarządzeniem nr 285/VIII/2019 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie: ustanowienia w referatach Urzędu Miasta Milanówka dnia wewnętrznej pracy, bez przyjęć i obsługi interesantów, od 8 stycznia br. środy zostały ustanowione dniami pracy wewnętrznej w Referatach, bez przyjęć i obsługi interesantów.

Środowe spotkania Burmistrza z mieszkańcami pozostają bez zmian.

Zapraszamy w pozostałe dni.


Zobacz również:

Udostępnij na: