Herb Miasta MilanówkaW związku z insynuacjami przewodniczącej Rady Miasta Milanówka, pani Janiny Moławy, które zostały zawarte w jej wypowiedzi w czasie posiedzenia Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 13 czerwca 2019 r, oświadczam:

Nigdy nie podzielałem stanowiska członków założycieli Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Remiszewskiego zawartych w liście otwartym, sygnowanym ich podpisami.

Brak mojego podpisu (choć zamieszczono pod listem bez mojej zgody, również moje nazwisko), wynikał wprost z dezaprobaty dla takiego działania. Natomiast sam fakt umieszczenia mojego nazwiska bez mojej wiedzy, nosił cechy manipulacji zmierzającej do  wprowadzenia mieszkańców w błąd.

Tym samym ocena pani Moławy, jakoby wyniknęło to z mojej podwładności służbowej, jest manipulacją i daleko idącym nadużyciem bez pokrycia w faktach.

Wyrażam nadzieję, że w przyszłości posługiwanie się moim nazwiskiem i umieszczanie pod  wszelkimi pismami, zostanie uzgodnione ze mną.

Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka
Ryszard Raban

Udostępnij na: