Herb Miasta MilanówkaPrzedstawiamy pierwszy Raport o Stanie Gminy Milanówek za rok 2018, przygotowany zgodnie z wymaganiami znowelizowanej Ustawy o samorządzie gminnym. Raport obejmuje informację o realizacji przez Gminę Milanówek polityk, programów, strategii czy budżetu obywatelskiego.

Dokument został przekazany Radzie Miasta Milanówka w dniu 30 maja 2019 r.

Zapraszamy do lektury.

Pliki do pobrania:

Udostępnij na: