Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wniosek o dofinansowanie dotyczący unieszkodliwiania azbestu został rozpatrzony pozytywnie. Dzięki uzyskanej dotacji zostaną zdemontowane i odebrane wyroby zawierające azbest z nieruchomości, których właściciele wyrazili chęć uczestnictwa w programie.

Łącznie zutylizujemy ok. 40 ton odpadów azbestowych. Dotację na realizację zadania przyznał Gminie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Udostępnij na: